Fyrirhugaðar skoðanir eldvarnareftirlits Mýrdalshrepps 2021

Samkvæmt reglugerð um eldvarnir og eldvarnaeftirlit nr. 723/2017 skal slökkviliðsstjóri fyrir 1. febrúar ár hvert gefa út eftirlitsáætlun ársins þar sem ferð er grein fyrir því hvaða mannvikri, lóð og starfsemi í sveitafélaginu munu sækja eldvarnaeftirliti þar árið. Á ætlunin skal birt á vefsíðu slökkviliðs. Hér fyrir neðan er gert grein fyrir forsendum eftirlitáætlun og eftirlitsaðferðum Slökkviliðsins og meðfylgjandi er listi yfir þau mannvirki sem áformað er að skoða á árinu.

Forsenda fyrir eftirlitsaðferðum

 Við val á eftirlitsaðferð skal hofa til öryggis fólks og dýra. Notkunarflokkur mannvirkja skal vera ráðandi í valinu en hann lýsir áhættu þeirra sem þar dvelja. Ákvörðun notkunarflokks ræðs einkum af því hvort fólks sé staðkunnugt í húsnæði, hvort þar sofi þar eða ekki og hvort það geti sjálft bjargað sér út því við eldsvoða. Ef húsnæði innan sama mannvirkis er í mismunandi notkunarflokkum og deilir flóttaleiðum eða áhættum, skulu eldvarnir miðast við þarfir hæsta notkunarflokks í viðkomandi mannvirki. Við mat á eftirlitsaðferðum og skoðunarskyldu byggir slökkviliðsstjóri á lögum um brunavarnir nr.75/2000 og byggingarreglugerð nr. 112/2012 m.s.br. ásamt framlagðir brunavarnaáætlun og einnig á eftirfarandi reglugerðum.

· Reglugerð um eldvarnir og eldvarnaeftirlit nr.723/2017
· Byggingarreglugerð nr. 112/2012.m.s.br.

Í reglugerð um eldarnir og eldvarnaeftirlit nr. 723/2017 er lögð áhersla á ábyrgð eiganda mannvirkja, en þar kemur m.a. fram að eigandi skal kynna sér kröfur um eldvarnir sem gilda um mannvirki, lóð þess og þá starfsemi sem þar fer fram. Þá skal hann afla sér þekkingar á þeim tæknibúnað og byggingarhlutum mannvirkisins sem hafa það hlutverk að gera viðvart um um eld eða takmarka afleiðingar ef eldur kemur upp. Einnig kemur fram að hafi aðrir afnotendur af eigninni er eigandi skylt að koma nauðsynlegu samstarfi við forráðmann til að tryggja að kröfum reglugerðarinnar séu uppfylltar Eigandi getur ekki takmarkað ábyrgð sína skv. reglugerð þessari með samningum.

Eftirlitsaðferðir sem stjórnvalds hafa það að markmiði að opinber afskipti verði eins takmörkuð og unnt er. Því verður dregið úr beinni ábyrgð hins opinbera á eftirliti en þess í stað lögð áhersla á ábyrgð þeirra eigenda og forráðamanna sem eftirlit beinist að og að aðilar nýti sér rafrænar lausnir

Flokkun mannvirkja eftir eftirlitaðferðum

Eins og áður hefur komið fram er horft til margra þátta við val á eftirlitsaðferðum og mun eftirfarandi flokkun ver ráðandi fyrir starfsár hverju sinni. Íbúðarhúsnæði,s.s. sérbýlishús, fjölbýlishús og frístundhús teljast í notkunarflokki 3, og eru ekki skoðunarskyld, sama gildir um íbúðarhúsnæði þar sem seld er skammtímagisting á grundvelli reglugerðar nr. 1277/2016 um gististaði og skemmtanahald.

Notkunarflokkar samkvæmt áætlaðri skoðun.

· Notkunarflokkur 2, 500 fermetrar og stærra skal skoða fjórða hvert ár
· Notkunarflokkur 4, óháð stærð, skal skoða einu sinni á ári
· Notkunarflokkur 5, óháð stærð, skal skoða einu sinni á ári
· Notkunarflokkur 6, óháð stærði, skal skoða einu sinni ári
· Sérstakar áhættu samkvæmt brunavarnaáætlun, skal skoða einu sinni á ári.

Hér má sjá lista yfir fyrirhugaðar skoðanir eldvarnareftirlits 2021

Þéttbýli

Austurvegur
Austurvegur 7 / gisting
Austurvegur 17 /skrifstofa
Austurvegur 16 /veitingar
Austurvegur 18 /verslun og veitingar
Austurvegur 20 / verslun og veitingar
Bakkabraut
Bakkabraut 12 /gisting
Hátún
Hátún 2 / heilsugæsla
Hátún 12 / Dvalarheimili
Hátún /kirkja
Klettsvegur
Klettsvegur 1 – 3 /gisting
Klettsvegur 5 /gisting
Klettsvegur 7 /Gisting
Mánabraut
Mánabraut 3 /grunn- og leikskóli / íþróttahús
Mýrarbraut
Mýrdarbraut 13 /gisting
Suðurvíkurvegur
Suðurvíkurvegur 1 /veitingar
Suðurvíkurvegur 3 /áhaldahús
Suðurvíkurvegur 5 /gisting
Sunnubraut
Sunnubraut 14-16 /iðnaður og verslun
Sunnubraut 15 / vörulager og brugghús
Sunnubraut 18 / verkstæði
Sunnubraut 21 / verkstæði
Sléttuvegur
Sléttuvegur 4 /gisting
Sléttuvegur 8 /gisting
Sléttuvegur 12 /gisting
Smiðjuvegur
Smiðjuvegur 6 /hesthús
Smiðjuvegur 9 / steypustöð
Smiðjuvegur 14 / Þjónustuhús
Smiðjuvegur 17 / verkstæði
Víkurbraut
Víkurbraut 5 / veitingar
Víkurbraut 8 / félagsheimili
Víkurbraut 15b /Þjónusta
Víkurbraut 16 / gisting
Víkurbraut 24a / gisting
Víkurbraut 26 / gisting
Víkurbraut 28 / safn og veitingar
Víkurbraut 21a /Verkstæði

Dreyfbýli

Brekkur / gisting
Eystri- Sólheimar/gisting
Eyrarland / félagsheimili
Garðar /gisting
Giljur /gisting
Götur /gisting
Höfðabrekka /gisting
Hvammból /gisting
Ketilsstaðir /gisting
Norður Foss /gisting
Reynir /gisting
Sólheimahjáleiga /gisting
Sólheimakot /ferðaþjónusta
Steig /gisting
Suður-hvoll /gisting
Skammidalur /gisting
Skeiðflöt /gisting
Svarta fjara / veitingar
Vellir /gisting
Þakgil /gisting